Не проходящий отек после удаления зуба мудрости

Текст эчтәлегенә нигезләнеп, А1-А11 биремнәрен үтәгез. А1-А11 биремнәренә җавап 4 вариантта тәкъдим ителә, шуларның берсе генә дөрес. Дөрес җавапның номерын түгәрәккә алыгыз.

удаления

А1. Кайсы җөмлә түбәндәге сорауга җавап була?

Күктә йолдызлар кайчан арткан?

1) Дөньяда кешеләр юк чагында...

2) Атабыз Адәм җир йөзендә пәйда булгач...

3) Йолдыз никадәр яктырак янса...

4) Адәмнә дөньяга килә торганнар, яхшылык эшли торганнар, күктә йолдыздар арта барган.

А2. Авазлар һәм хәрефләр саны туры килмәгән сүзне билгеләгез.

1) күк

2) яхшылыкларын

3) әйткәннәр

4) күршеләренең

А 3. Рәт гармониясе сакланмаган сүзне билгеләгез.

1) кичләрне

2) торганнар

3) дөньяда

4) малайның

А4. Орфографик хаталы сүзтезмәне табыгыз.

1) күк езе

2) яхшылык эшләү

3) күршеләрнең чатырлары

4) уттан саклау

А5. Асфальт сүзендә ь хәрефе ни өчен язылган?

1) авазның нечкәлеген белдерә

2) иҗекне нечкәртү өчен

3) тартыкны нечкәртү өчен

4) аеру билгесен белдерү өчен

А6.Парлы сүзне билгеләгез

1) кап- караңгы

2) җир йөзе

3) күршеләренең

4) бушлык

А7. Дөрес тәрҗемәне табыгыз.

Тамырыннан йолку

1) вырвать с корнем

2) изменить в корне

3) лишать корней

4) изменить в корне

А8.Килеш кушымчасы ярдәмендә бәйләнгән сүзтезмәне билгеләгез.

1) эш башкару

2) яманлык эшләү

3) күккә карау

4) яктырак яну

А9. Калын хәрефләр белән бирелгән фигыльләрнең  төрен билгеләгез.

Ул кешеләр килгәнне генә көтеп торган да тырышып-тырышып янгын сүндерергә тотынган.

1) шарт фигыль

2) хәл фигыль

3) исем фигыль

4) сыйфат фигыль

А10. Рус телендәге дөрес эквивалентын табыгыз.

Уендагы телендә

1) что на уме, то и на языке

2) держать на уме

3) обратить в шутку

4) держать в уме

А11.Кеше яманлык эшләгән саен, аның йолдызы тоныклана барыр җөмләсендә  яманлык     сүзенең килешен билгеләгез.

1) баш килеш

2) чыгыш килеше

3) иялек килеше

4) төшем килеше

2 нче бүлек

В1-В12 биремнәрен укылган текст нигезендә башкарыгыз. Җавапларны сүз (сүзтезмә) яки саннар белән языгыз.

В1. 14 нче җөмләдән палатка сүзенә синоним булган берәмлекне табып языгыз.

В2. 17  нче җөмләдән яманлаганнар сүзенә антоним булган берәмлекне табып языгыз.

В3. 1 нче җөмләдән сыйфатны табып языгыз.

В4. 15 нче җөмләдән баш кисәкләрне табып языгыз.

В5.1-3 нче җөмләләр арасыннан аерымланган хәл булган җөмләнең номерын языгыз.

В6. 7 нче җөмләдә йолдызлар сүзе кайсы җөмлә кисәге булып килә.Җавапны сүз белән языгыз.

В7. Кереш сүзгә бәйле куелган өтернең номерын языгыз.

Гомумән,( 1)ата-бабаларыннан үзгә буларак,(2)Болгар тәхетенә утыргач, (3)Сәлим хан күп нәрсәгә иреште.

В8. 2 нче  җөмләдә ничә гади җөмлә бар.

Җавапны сан белән яз.

В9. 9-11нче җөмләләр арасыннан инкяр җөмләнең номерын языгыз.

В10. Бирелгән җөмләдә баш һәм иярчен җөмләләр арасына куелган тыныш билгесен языгыз.

Шул икчез-чиксез күк капусын нәкъ урталай бүлеп, (1)бәс төшкәнгә охшап,(2)чак кына ак болытлар белән өретелеп,(3) Киек Каз Юлы сузылган иде.

В11.Түбәндәге җөмләдә (..) тамгасы урынына кайсы тыныш билгесе куелырга тиеш? Җавапны сүз белән языгыз.

Җитәр шундый вакыт(...) кешеләр һәммәсе дә фатирлы булыр.

В12. 2 нче җөмләдән әйтелеше язылышына туры килмәгән сүзне табып языгыз.Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

МК раздельного купальника / выкройка купальника раздельного Прическа к длинному платью на короткие волосы

Не проходящий отек после удаления зуба мудрости Не проходящий отек после удаления зуба мудрости Не проходящий отек после удаления зуба мудрости Не проходящий отек после удаления зуба мудрости Не проходящий отек после удаления зуба мудрости Не проходящий отек после удаления зуба мудрости Не проходящий отек после удаления зуба мудрости Не проходящий отек после удаления зуба мудрости